دکتر آرش شرافت وزیری ، متخصصص ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو 

پرس و پاسخ های ارتوپدی

با سلام
پارگی رباط صلیبی نیاز به جراحی دارد تا بتواند به سطح فعالیت قبلی باز گردد.. از داخل وب سایت : قسمت مشاوره - پرسش و پاسخ اعضا عکس های MRI بیمار خودتون را به همراه سوال کامل ارسال نمایید
موفق باشید

by Super User
Was this helpful?


با سلام
پارگی رباط صلیبی معمولا عامل درد زانونیست و بیشتر باعث ناپایداری در زانو میگردد..با توجه به اینکه در حال حاضر اضافه وزن دارید جهت ورزش هوازی بجای دویدن ازدوچرخه ثابت استفاده نمایید و بعد از رسیدن به وزن مناسب بدوید

by Super User
Was this helpful?

با سلام
فعلا حرکت پرس سینه را با دمبل به صورت دست جمع انجام دهید و از وزنه های سنگین خودداری نمایید
در صورت ادامه درد تا سه هفته آینده باید تحت معاینه قرار بگیرید
حرکات مختلف بدنسازی در قالب ۲۰۰ ویدیو آموزشی بتدریج هفتگی برروی وب سایت قرارداده میشد
موفق باشید

by Super User
Was this helpful?

در آسیب دیدگی LCL باید دقت شود که همراهی با آسیب هاب لیگامانی داخل مفصلی مثل رباط های صلیبی نداشته باشیم ، و درصورتیکه این آسیب های همراه نباشد و فقط کشیدگی LCL موجود باشد درمان دوهفته استراحت و به دنبال آن 4هفته ساپورت زانو با زانو بند در طی ورزش میباشد.

by Super User
Was this helpful?

تعویض مفصل

آسیب ها

رباط صلیبی

مقالات