دکتر آرش شرافت وزیری ، متخصصص ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو 

مقالات آموزشی

تعویض مفصل

آسیب ها

رباط صلیبی

مقالات