آسیب های ورزش والیبال

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

یک ورزش جمعی محبوب با بیش از 800 میلیون علافمند در جهان ، پرطرفدارترین ورزش در جهان که بازیکنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمریکا توسط ویلیام جی مورگان ابداع گردید. از 1966 در دو زمین بازی شکل گرفت. المپیک : شن( دو بازیکن در هر طرف) و در زمین سخت فضای باز (6 بازیکن در هر طرف) اپیدمولوژی با وجود همه اطلاعات درباره آسب ها ، یک تعریف ثابت از آسیب و جراحت وجود ندارد. شافل و دیگران نسبت آسیب در 50 ساعت میان ورزشکاران آماتور تورنمت 1986 آمریکا. آسیب شرایطی است که در یک ورزشکار از نظر پزشکی ارزیابی می گردد. آسیب ها در تورنمت ملی والیبال 1987 ، ام جی اسپورتز 1990 ، 18 (6) : 624 اپیدمولوژی، واتکینز و گرین نسبت آسیب ها را در میان 86 بازیگر مرد در لیگ ملی اساتیش در طی دوره یک ساله به میزان 53% اعلام نمودند. تعریف آسیب این بود هر شرایطی که دو روز یا بیشتر مانع از فعالیت ورزشکار شود. زمین بازی؛ مدارکی وجود دارد که نشان می دهد آسیب در والیبال در زمین های نرم تر کمتر است. فرتی و همکاران دریافتند کشش تاندون زانو بر روی چو.ب سخت تر کمتر از سطوح لینولیوم است.

زانوی پرنده:

یک پژوهش اپیدمولوژیک از بازیکان والیبال. 1984 ،12 (10) پزشکی ورزشی 1984 . ورزشکاران usof تعداد 5 پیچ خوردگی را در هر ساعت بازی در روی شن کمتر از آسیب روی زمین سخت گزارش نمودند.

راهنمایی برای جلوگیری از آسیب :

همیشه بر روی ساحل بازی کنید. آسیب های شانه : از نظر آناتومی بین 8 تا 20% آسیب های والیبال ، شانه است. اغلب کشیدگی تاندون superspinatus یا تاندون عضله دو سر می باشد. شافل 1990 واتکینز و گرین 1992 ، برینر وپرا 1999. آسیب های شانه: کمان حرکتی در برخورد با شانه در چرخش خارجی افزایش و در چرخش داخلی کاهش می یابد. این احتمال بعد از فعالیت بعدی در اسپک زدن و سرویس زدن پیش می آید. اگر درد شانه اضافه شود، چرخش داخلی کمتر است که با برنامه کشش بر چرخش داخلی تاکید می شود. اطلاعات usotc 8 سال اطلاعات آسیب های والیبال usoto بازبینی کر هر شرایطی که مربی تشخیص دهد.ورزشکاران 1370 سایت تیم های ملی سن 14- 35 560 ورزشکاران معرفی شده به مربیان دارای آسیب های برخوردی 2600 (برخی از معرفی شدگان برای چندمین بار)

آسیب های 2 المپیاد در میان بازیکان والیبال الایت در مرکز آمورشی المپیک آمریکا( چکیده) مجله انگلیسی پزشکی ورزشی ، منتشر شده در زوئن 2005 .

آسیب های شانه :

مردان و زنان به طور مساوی در معرض آسیب شانه قرار گرفتند.138 ورزشکار با آسیب های شانه ( نسبت آسیب شانه 1/10% ) 67 زن 71 مرد. زنان 10 بار بیشتر از مردان. مردان دوبار تمرین را برای آسیب شانه تکرار کردند.

ورزشکاران نوجوان:

به طور مداوم در رفتگی سبب subluration نمی شود.اما می تواند منجر به آسیب شانه شود که نباید قابل قرار گیرد. نروپاتی سایر اسکپیولار: پس از فشار عصب ساپر اسکپیولار spinologlenoid پیش می آید که در نتیجه ضعف infraspinatus است که به علت فعالیت می باشد. انقباض غیر عادی سریع infraspiatus منجر به کشش عصب بین مفصل میو نرال و شکاف اسپینوگلنوئید.


نوروپاتی ساپر اسکپیولار:


در هنگام سرو زدنبازیکن از حرکت بالای سرش بلافاصله بعد از ضربه به توپ گرفته می شود. این پیچش کوچک در هنگام سرو زدن توپ است بدون چرخش توپ نامنظم با جریان هوا حرکت می کند که این سرویس را مشکل می سازد.

آسیب های دست :

آسیب های دست مداوم در والیبال هستند. به علاوه به ندرت پس از پایان یافتن وقت بازی می باشند. بایرو و همکارن (1992) 226 آسیب دست را در بازیکنان والیبال بررسی نمودند که به یک کلینیک در هلند در مدت دوره 5 ساله معرفی شده بودند.

رگ به رگ شدن دست :

رگ به رگ شدن بسیار در میان آسیب معمول است. بیشترین مکان ، آسیب شست و رباطهای همراه آن است و بیشتر در یمان ورزشکارنی دیده می شود که به صورت تفریحی ورزش می کنند. دفاع کردن بیشتر در معرض آسیب های دست است. آسیب های دست ( ادامه) آسیب های دست کمرت رایج: سشکستگی استخوان pisiform و خستگی در شریان زند زیرین ( سندرم چکشی هایپورتنار) این آسیب ها در فضای باز برخورد کف دست با کف زمین در هنگام دفاع اتفاق می افتد.

آسیب های پا:

قوزک پا بیشترین آسیب والیبال است. آسیب قوزک پا 10 تا 60% آسیب های را در بر می گیرد. شامل 1990 واتکینز و گرین 1992 برینر و پرا1999 10% همه معرفی شدگان والیبال به مربیان در مراکز آموزشی المپیک آمریکا.

پیچ خوردگی پا:

پیچ خوردگی پا در نتیجه مدت زیاد والیبال است و در همه ورزش ها نیز این آسیب ها بسیار شایع است . بیشترین مکانیسم برای پیچ خوردگی پا وقتی است که این آسیب ها در زمین مانعی ناخواسته از سوی تیم مخالف پدید می آید. معمولاً وقتی که پای بازیکن از خط مرکزی در منطقه زمین عبور می کند.


قانون خط مرکزی در والیبال:

مربوط به خطی است که در زیر تور کشیده شده و بازیکنان نباید از این خط عبور کنند. پیچ خوردگی پا- این قانون بیان می کند که اگر قسمتی از پای بازیکن با این خط برخورد نماید مشکلی خطا ایجاد نمی کند بنابراین از نظر قانونی پای بازیکن تقریباً زیر تور قرار می گیرد. خطای پیچ خوردگی پا- اگر پای حمله کننده زیر تور بیاید ، دفاع کننده ممکن است تنتواند از لگد کردن آن اجتناب نماید.دفاع کننده دقیقاً پس از مقابله با حمله به دلایل استراتژیک می پرد.

قانون خط مرکزی :


پیشنهاد شده قانون خط مرکزی می تواند تغییر نماید ، بنابراین هر برخوردی باید به عنوان خطا مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد. سعی شده است برای همه سطوح بالای رقابت ها در نروژ چندین هفته آزمایش شود. بازیکنان احساس نمودند وقفه های زیادی در بازی بوجود می آید.، بنابراین متوقف شده است. قانون خط مرکزی- محققان توانستند پیچ خوردگی پا را با توجه به نزدیکی خطای خط مرکزی کاهش دهند .

با هر، لیان و باهر : کاهش در پیچ خوردگی های پا در والیبال بعد از ارائه و معرفی برنامه پیشگیری:

دور نمای پژوهش. پیشنهاد:

منطقی خواهد بود که از قانون جدید برای جلسات تمرین استفاده کنید تا خطر پیچ خوردگی قوزک پا را کاهش دهید. پای نوجوانان - فایبو لای مهره ای در مقابل b/c وابسته به آن در مقایسه با ضعیف شدن رباطها می تواند مورد آسیب باشد. کشیدگی فایبو لار و تست ER را می توان برای تشخیص پیچ خوردگی پا مورد استفاده قرار داد. پیشگیری از پیچ خوردگی های پا در یک سال اول بیشتر است. یک برنامه ده هفته ای تعادل میان تمرینات کششی برای پا و قوزک پا نشان داد که شانس پیچ خوردگی پا به صورت عصبی عضلانی کاهش می یابد.

پیچ خوردگی قوزک پا :

پیشگیری از آسیب. ساپروت ها ( محافظ های) قوزک پا نیز آسیب را کاهش می دهند. ایرکاست، پای فعال - متناسب کردن داخل کفش مشکل است و انعطاف را محدود می کند. بند کفش موثر می باشد ولی بیشتر کاربردی است. اینها نشان می دهند آسیب های قوزک پا قبلا نبوده اند . سرو و همکاران : کاهش در پیچ خوردگی قوزک پا با زیکنان فوتبال ، استفاده از ورزش در آرتروز استخوان .

کا بی . ام . جی . پزشکی ورزشی 1994. پرش:

پریدن فعالیت خطرناکی برای آسیب در والیبال است. گودوین : گربریچ و همکاران رکوردهای توان بخشی 106 بیمار معالجه شده آسیب های والیبال را در 1987 ارزیابی نمودند. 63% آسیب ها در اثر پرش یا سقوط بودند. تحلیل آسیب های شدید والیبال با فعالیت ها همره است . مرکز پزشکی ورزشی 1987 و 1518 پرش. کودکان مدرسه ای آلمانی که ورزش می کنند با نسبت پرش بالا بیشتر از والیبال در معرض آسیب بودند. تمرین والیبال نسبت آسیب را نشان داد. آسیب های پر خطر در اشخاص در ورزش های بارسیک بالا ام جی ورزشهای پرخطر. پزشکی ورزشی 1990 19 (2) اکثر آسیب ها در 1995 usof بعد از پرش یا آموزش پرش ایجاد شد.

آسیب های زانو:

کشیدگی تاندون ها شایع ترین آسیب در بررسی والیبال است. 14% همهموارد ارائه شده به مرکز المپیک آمریکا در میان بازیکنان والیبال بودند. التهاب در تاندون مفصل استخوان در استخوان کشکک. شافل 1990 و اتکینز و گرین 1992 . برینر و پرا 1999. کشیدگی تاندون کشکک زانو- همراه با تورم خارجی درشت نی افزایش می یابد و افزایش و زوایای انعطاف زانو احتمل خطر را بالا می برد. توجه مربی به تکنیک و زمان صرف شده در پرش خطر کشیدگی تاندون را می کاهد.

زانوی نوجوان :

باز بودن درشت نی -بیماری اسگود شالتر- سل درشت نی - درد همره با پرش یا برخورد به زمین ، کیسه یخ/کششش زرد پی پشت زانو/ اصلاح کشش/ اصلاح فعالیت. می تواند به بلوغ اسکلتی گذشته مرتبط باشد. آسیب های زانو( ادامه) فرتی 52 رباط زانوی شدیداً آسیب دیده را بررسی نمود که به جراحی نیاز دارد. شایع ترین مکانیسم آسیب فرود به زمین در ناحیه حمله است. همه ورزشکاران از ناحیه رباط قبلی آسیب دیده بودند. زنان بیشتر از مردان در این سری بودند. برنامه های پیشگیری acl - این ورزشکاران آموزش می بینند تا به نرمی فرود آیند. زانوها به خط مستقیم خم می شوند. این همچنین به کاهش آسیب کمک می نماید. سندروم کشیدگی تاندون زانو. شکستگی ها- فشار غیر عادی بر استخوان عادی یا فشار عادی بر استخوان غیر عادی در والیبال نظیر ورزشهای پرشی شایع است. شایع ترین در دشت نی است . گزارش ها حامی از شکستگی ها در حال تمرین است. کودکان به این فشار شکستگی بیشتر دچار می شوند.

ساییدگی انگشت پا:

فشار بر کف پا انگشت بزرگ درروی شن:

کشیدگی پشت مفصل و تاندونehl ، به همان شکل درمان می شود. آسیب های پشت- درد پشت ممکن است 14% آسیب های والیبال است. دیسک های کمر کمترند. هر فعالیت باید به اندازه فراوانی و تکرار پیچیدگی و خمیدگی پشت در برخوردها در لیست قرار گیرد.

مرور و بررسی آسیب در والیبال:

نتایج:

نسبت های آسیب نسبتاً پایین است. حتی در میان بازیگران تراز اول، بیشترین آسیب ها جزئی هستند. پرش و فرود به زمین منشاء بیشترین آسیب ها هستند. کشیدگی تاندون زانو شایع ترین آسیب است. پیچ خوردگی قوزک پا شایع ترین آسیب است. بررسی در والیبال نتایج پیچ خوردگی های پا با توجه بیشتر به خظ مرکزی در موقع تمرین قابل پیشگیری است. می توان تمرین را با برنامه انجام داد. آسیب های زانو با پرش صحیح قابل پیشگیری می باشند. آسیب های شانه با چرخش مچ و تمرینات کششی قابل پیشگیری است. در شن بازی کنید .

منبع :ورزشکاران نابغه

 

پرینتایمیل

خواندن این مطالب نیز خالی از لطف نیست ...

دکتر آرش شرافت وزیری ، جراح استخوان و مفاصلپرسش و پاسختعویض مفصل و آرتروسکوپی آسیب های ورزشیروانشناسی ورزشیشکستگی ها و ارتوپدیورزش بانوانتغذیه در ورزش ورزش آقایان  

آخرین مقالات و مطالب آموزشی

 • ورزش کردن اثراتی مانند داروهای ضد افسردگی دارد و این تاثیر خصوصا روی سیستم انتقال پیام های عصبی در مغز بسیار مورد توجه است که می تواند به بیماران افسرده کمک کند.

  پزشکان ادعا کردند فقط با 25 دقیقه ورزش روزانه می توان با افسردگی مبارزه کرد.

  ادامه مطلب...
 • واریس بیماری است که در اثر نارسایی در دریچه های سیاهرگ ها رخ می دهد و منجر به تورم و برآمدگی رگ ها خواهدشد. واریس معمولاً در پایین ساق پا، پشت زانو و قوزک رخ می دهد.
   
  ادامه مطلب...
 • با موادی که سوخت و ساز بدن را بالا می‌برند و به چربی‌سوزی بیشتر کمک می‌کنند آشنا شوید:


  لیمو ترش
  لیمو حاوی اسید سیتریک بوده و متخصصان تغذیه معتقدند اگر هر روز صبح و بیست دقیقه قبل از مصرف صبحانه، یک عدد لیمو ترش را در لیوان آب گرم چکانده و میل کنید نه تنها برای فعالیت کبد مفید و سودمند است، بلکه چربی سوزی را نیز به دنبال دارد.

  ادامه مطلب...
 • آنچه شاید از آن بی خبر باشید، این است که ورزش خواصی دارد که برای سرطان هم مفید است. ورزش می تواند خطر ابتلا به برخی انواع شایع سرطان را کاهش دهد.

  ادامه مطلب...
 • پیاده روی بهترین و ساده ترین ورزش برای تمامی سنین است که تاثیر زیادی در بهبود روند زندگی و داشتن تناسب اندام افراد دارد. این ورزش که به صورت تک نفره و گروهی قابل انجام است روند درمان بسیاری از بیماری ها را تسریع می بخشد.

  ادامه مطلب...
 • مواد غذایی که سوخت و ساز بدن را بالا میبرند

  با موادی که سوخت و ساز بدن را بالا می‌برند و به چربی‌سوزی بیشتر کمک می‌کنند آشنا شوید:


  لیمو ترش
  لیمو حاوی اسید سیتریک بوده و متخصصان تغذیه معتقدند اگر هر روز صبح و بیست دقیقه قبل از مصرف صبحانه، یک عدد لیمو ترش را در لیوان آب گرم چکانده و میل کنید نه تنها برای فعالیت کبد مفید و سودمند است، بلکه چربی سوزی را نیز به دنبال دارد.

  ادامه مطلب

   

  ورزش و پیشگیری از سرطان

  آنچه شاید از آن بی خبر باشید، این است که ورزش خواصی دارد که برای سرطان هم مفید است. ورزش می تواند خطر ابتلا به برخی انواع شایع سرطان را کاهش دهد.

  ادامه مطلب

   

  معجزه پیاده روی در سلامت افراد

  پیاده روی بهترین و ساده ترین ورزش برای تمامی سنین است که تاثیر زیادی در بهبود روند زندگی و داشتن تناسب اندام افراد دارد. این ورزش که به صورت تک نفره و گروهی قابل انجام است روند درمان بسیاری از بیماری ها را تسریع می بخشد.

  ادامه مطلب

   

  مقالات دیگر...

 • مینیسک زانو چیست؟

  یک صفحه هلالی فیبری- غضروفی که قسمتی از فاصله مفصلی بین استخوان درشت نی و ران را پر می کند مینیسک می باشد.

  منیسک ها مفصل زانو را در تمام دامنه حرکتی پایدار نگاه می دارد نقش فعالی و در محدودیت چرخشی خارجی و داخلی مفصل زانو و نیز خم و باز شدن زانو دارند. نقش دیگری که مینیسک ها دارند جذب کننده شوک میان استخوان درشت نی و استخوان ران با افزایش سطح تماس تحمل وزن عمل می باشند. علاوه بر آن مینیسک در لغزنده کردن مفصل زانو ایفای نقش می نماید.

  ادامه مطلب...

ارتباط با ورزش و آسیب های ورزشی

  

 

 

 

آخرین ویدئوهای آموزشی

مقالات دکتر آرش شرافت وزیری

IMAGE سن مناسب برای جراحی زانو
 در افراد بالای ۶۰ سال، انجام جراحی مفصل زانو محدودیت ندارد اما وزن بالا روی مفصل مصنوعی اثر مخرب دارد و انجام این عمل برای بیماران مبتلا به فشار خون یا دیابت خطرناک است.... Read More...
IMAGE پرسش و پاسخ های رایج ارتوپدی
در این بخش می توانید ، سوالات ، ابهامات و سوالات خود را با دکتر آرش شرافت وزیری طرح نمائید ، پاسخ شما پس از بررسی در همین جا منتشر خواهد شد. برای طرح سوال، نام و ایمیل را وارد... Read More...